Avís Legal

Aquest lloc web i el seu domini escenaris.cat corresponen al Consell Comarcal del Gironès (en endavant el Consell), amb CIF  P6700003D, i domicili al Carrer Riera de Mus, 1-A, de Girona (CP 17003), telèfon 972 21 32 62 i adreça electrònica cultura@girones.cat.

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica del Consell o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats pel Consell, única que té plena validesa legal.

El Consell no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Consell. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé al Consell o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa del Consell. 

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons

Els dissenys i logotips del Consell que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Consell, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Consell. El Consell n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consell.

El Consell no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Consell. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Escenaris és un programa organitzat per l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès. Aquesta política de protecció de dades es basa en el tractament de dades per oferir els serveis propis del programa. 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és el Consell Comarcal del Gironès (d’ara endavant el Consell), amb CIF P6700003D i domicili al Carrer Riera de Mus, 1-A de Girona (CP 17003), telèfon 972 21 32 62, adreça electrònica cultura@girones.cat i lloc web escenaris.cat

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

Serveis. Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones usuàries. Aquestes dades es tracten en compliment d’una missió realitzada en interès públic i compliment de la relació contractual per la prestació de serveis. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment de l’usuari del servei.

Activitats. En l’organització d’activitats obtenim dades de les persones que s’hi inscriuen, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. Les dades es tracten en compliment de missió d’interès públic i per la prestació de serveis. No es comuniquen a altres persones.

Contacte. Atenem les consultes de persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra web. Les dades es tracten en base al consentiment de la persona interessada. L’interessat pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Enviament d’informació. Amb autorització prèvia utilitzem dades de contacte per informar dels nostres serveis o activitats, pels canals autoritzats per cada persona. Les dades personals es tracten en base al consentiment de la persona interessada i es pot revocar el consentiment en qualsevol moment. Les dades dels destinataris no es comuniquen a altres persones.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Es pot consultar informació addicional i més detallada sobre la política de protecció de dades del Consell Comarcal del Gironès al seu lloc web